25 Січ 2015 23:27 Вісті

ХХІІ міжнародна наукова конференція “Волинська ікона: дослідження та реставрація”

ХХІІ міжнародна наукова конференція “Волинська ікона: дослідження та реставрація”

Управління культури Волинської ОДА, Волинський краєзнавчий музей та Музей волинської ікони запрошують до участі в ХХІ Міжнародній науковій конференції «Волинська ікона: дослідження та реставрація», яка відбудеться у жовтні 2015 року на базі Музею волинської ікони, відділу Волинського краєзнавчого музею у Луцьку Волинської області.

Для обговорення на конференції пропонується наступна тематика:

  • дослідники та історія вивчення волинського іконопису;
  • дослідження і реставрація волинського іконопису;
  • формування і каталогізація музейного фонду сакрального мистецтва;
  • Холмська Чудотворна ікона Божої Матері.

За матеріалами конференції планується видання наукового збірника. Тези та матеріали до друку приймаються до 1 вересня 2015 року.

Оргкомітет залишає за собою право приймати доповіді до публікації з огляду на їх відповідність тематиці конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів:

  • Матеріали мають бути набрані в редакторі Word, подані в електронному і друкованому варіанті. Текст обсягом до 10 сторінок через 1,5 інтервали.
  • Ілюстрації подаються в електронному варіанті (фото у форматі TIF (300 dpi) або JPEG, з підписами (нумерація і підписи фотографій обов’язкові).
  • Посилання виключно післятекстові; індекси посилань – у тексті в квадратних дужках із висхідною нумерацією (напр.: [2], [6, 2–4; 7, 10]; оформлення посилань згідно правил бібліографічного опису.
  • На окремому аркуші подаються відомості про автора (П.І.П., науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса, телефон, e-mail).

Матеріали доповідей надсилати не пізніше вказаного терміну за адресою:
43005 м. Луцьк, вул. Шопена, 20, Волинський краєзнавчий музей
Оргкомітет конференції “Волинська ікона…”
e-mail: volmus@ukr.net, mvolik@rambler.ru
Телефони для довідок: (0332) 24-34-12, 24-56-19

prostir.museumpravoslavia.volyn.ua (фото)